Ylinopeussakko: Kuinka paljon maksaa?

Autoilijoille määrätään sakkoja ylinopeuden takia, ja kuukausitulot vaikuttavat sakon määrään. Poliisin sakkolaskuri auttaa ymmärtämään tämän vaikutuksen. Sakko ja liikennevirhemaksu ovat eri asioita, joilla on omat käyttötarkoituksensa.

Jos autoilija saa sakon ylinopeudesta tai ajaa käyttökiellossa olevalla ajoneuvolla maksamattoman veron vuoksi, kyse on tyypillisistä tapauksista, jotka johtavat sakkomenettelyyn. Tällaiset liikennerikkomukset ovat selkeitä tilanteita, joissa poliisi voi toimia.

Sakon voi saada vain yksinkertaisissa tapauksissa ilman monimutkaisia oikeudellisia kysymyksiä. Sakkomenettelyn tavoitteena on nopeuttaa selkeiden tapausten käsittelyä.

Joissakin tapauksissa poliisin antama sakko on lopullinen päätös, mutta siitä voi valittaa.

Aiemmin, ennen liikennevirhemaksun käyttöönottoa, poliisi määräsi noin 90% kaikista sakoista. Liikennevirhemaksun myötä rikesakkojärjestelmä korvattiin, mikä on muuttanut sakkomenettelyjä.

Sakkolaskurilla Selvität Sakon Määrän

Sakkolaskuri näyttää eri rikkomuksista seuraavat sakot.
Sakkolaskuri näyttää eri rikkomuksista seuraavat sakot.

Poliisin verkkosivustolta löytyvän sakkolaskurin avulla voi tarkasti arvioida, paljonko sakosta joutuu maksamaan. Sakkosumman saa selville syöttämällä laskuriin kuukausittaiset nettotulonsa, elatusvelvollisuutensa (puoliso ja lapset) sekä päiväsakkojen määrän.

Päiväsakkojen määrä voi vaihdella olosuhteiden mukaan 2–4 päiväsakon verran.

Päiväsakon suuruus lasketaan vähentämällä kuukausittaisista nettoansioista 255 euron peruskulutusvähennys ja jakamalla jäljelle jäävä summa 60:llä. Vaikka päiväsakon minimi on kuusi euroa, ylinopeudesta määrätyn sakon vähimmäismäärä on mopoilijoille 100 euroa ja muille moottoriajoneuvojen kuljettajille 200 euroa.

Sakon Hyväksyminen Vaatii Suostumuksen

Henkilön on hyväksyttävä sakko virallisesti ennen sen voimaantuloa.
Henkilön on hyväksyttävä sakko virallisesti ennen sen voimaantuloa.

Poliisin on saatava sekä asianomistajan että epäillyn hyväksyntä, jotta sakko voidaan käsitellä sakkomenettelyn kautta. Tämä käytännössä merkitsee, että kun sakotetaan, poliisi selvittää sakkomenettelyn luonteen ja suostumuksen tärkeyden. Tässä yhteydessä poliisi pyytää molemmilta osapuolilta heidän suostumustaan asiaan.

Kun epäilty antaa suostumuksensa, hän hyväksyy sakkomenettelyn ja luopuu mahdollisuudesta saada asian suullista käsittelyä käräjäoikeudessa. Mikäli suostumusta ei saada kummaltakaan osapuolelta, poliisi ei voi ratkaista asiaa sakon avulla.

Jos suostumusta ei ole, poliisi toimittaa epäillylle rangaistusvaatimuksen. Sen maksamalla epäilty voi myöhemmin hyväksyä sakkomenettelyn. Jos epäilty ei suorita maksua, asia etenee esitutkinnan jälkeen oikeudenkäyntiin rikosprosessina.

Sakko vs. Liikennevirhemaksu: Mikä ero?

Liikennevirhemaksun käsite ei ole kaikille autoilijoille täysin selkeä. On tärkeää ymmärtää, ettei liikennevirhemaksu ole sakko, vaan se on ”hallinnollinen seuraamus laittomasta toiminnasta”. Se on tullut rikesakon tilalle.

Yleisesti ottaen liikennevirhemaksut määrätään lievistä rikkeistä liikenteen valvonnan yhteydessä. Poliisi hoitaa asian paikan päällä, antaen rikkeen tehneelle päätöksen liikennevirhemaksusta, josta voi valittaa oikaisuvaatimuksella.

Liikennevirhemaksun suuruus on kiinteä, 20–200 euron välillä. Jos tekoja on useita, suurimman liikennevirhemaksun summaan lisätään kertaalleen 40 euroa.

Automatisoidussa liikenteen valvonnassa havaitusta rikkeestä voi myös seurata liikennevirhemaksu. Kun ”peltipoliisi” rekisteröi rikkeen, seuraamus määrätään ajoneuvon rekisteriin merkitylle omistajalle tai muulle vastuulliselle, kuten käyttäjälle tai vastuuhenkilölle, olettaen hänen olleen kuljettajana rikkomushetkellä.

Arvioi tämä post

Jätä kommentti

×

Kysy asiantuntijalta

*Seuraa tätä sivua joka tunti. Vastaamme sinulle koskien kommenttiasi tai kysymystäsi.